آموزش کوتاهی مو

حتما شما تا به حال به فکر این افتاده اید که موهای بلند به چهره تان می آید یا موهای کوتاه. و حتی گاهی به کوتاهی مو خودتان پرداخته اید و از بعد از پیرایش مو تان پشیمان شده اید.

باید به این نکته توجه کنید که کوتاهی موزنانه کاری بسیار تخصصی است که انجام آن کار هر کسی نیست و اگر قصد دارید موی خودتان را کوتاه کنید یا باید نزد افراد متخصص بروید و یا اینکه در کلاس های مختلف پیرایش مو شرکت کنید تا بتوانید کوتاه کردن مو را  متناسب با چهره هر فرد را یاد بگیرید. زیرا فرم صورت اشخاص متفاوت است و قاعدتا مدل موهای مختلفی وجود دارد که به فرم صورت هر فرد بیاید و متناسب با صورت آن شخص باشد.

 دوره آموزش کوتاهی مو (پیرایشگر موی زنانه (کوپ)