دوره آموزش میکروبلیدینگ

میکروبلیدینگ، Microblading جدیدترین روش مورد استفاده در سالن های زیبایی و آرایشی است که توسط ابروکارها، برای پر کردن خط ابروها، استفاده می شود.میکروبلیدینگ، نوعی روش نیمه دائم برای فرم دهی و پررنگ کردن ابروها است.

مدرک فنی حرفه ای میکروبلیدینگ از طریق آکادمی های آرایشگری که مجوز سازمان فنی حرفه ای دارند، به دانش آموختگان اعطا می شود. هزینه مدرک تتو برای ابروکاری، بستگی به روشی دارد که برای یادگیری توسط داوطلب، انتخاب شده است.

یکی از زیرمجموعه های میکروبیلدینگ، فیبروز است، به همین دلیل میکروبلیدینگ فیبروز، اصطلاحی معمول برای این روش می باشد.

دوره آموزش میکروبلیدینگ