دوره آموزش بافت مو با مدرک فنی حرفه ای سال 1402

نام دوره آموزشی آموزش بافت مو مبتدی
مدت زمان آموزش 10 ساعت
شهریه کلاس های گروهی 1.000.000 تومان 
شهریه کلاس های نیمه خصوصی 3.000.000  تومان
شهریه کلاس های خصوصی 4.500.000 تومان
تاریخ شروع دوره و زمان ثبت نام روزهای زوج و فرد از ساعت 10 صبح تا 18
نام دوره آموزشی آموزش بافت مو پیشرفته
مدت زمان آموزش 10 ساعت
شهریه کلاس های گروهی 3.000.000 تومان 
شهریه کلاس های نیمه خصوصی 4.500.000  تومان
شهریه کلاس های خصوصی 6.500.000 تومان
تاریخ شروع دوره و زمان ثبت نام روزهای زوج و فرد از ساعت 10 صبح تا 18
نام دوره آموزشی آموزش بافت مو  صفر تا صد
مدت زمان آموزش 20 ساعت
شهریه کلاس های گروهی 5.000.000 تومان 
شهریه کلاس های نیمه خصوصی 6.500.000  تومان
شهریه کلاس های خصوصی 8.000.000 تومان
تاریخ شروع دوره و زمان ثبت نام روزهای زوج و فرد از ساعت 10 صبح تا 18

آموزش بافت مو