دوره آموزش بافت مو با مدرک فنی حرفه ای سال 1401

نام دوره آموزشی آموزش بافت مو
مدت زمان آموزش 10 جلسه 2 ساعته
شهریه کلاس های گروهی 400 هزار تومان
شهریه کلاس های نیمه خصوصی 700 هزار تومان
شهریه کلاس های خصوصی 1.000.000 تومان
تاریخ شروع دوره و زمان ثبت نام روزهای زوج و فرد از ساعت 10 صبح تا 18

آموزش بافت مو