کلاس های گروهی

ظرفیت 5 نفر

3 جلسه

با تمرکز بر

میکروبلیدینگ به روش فیبروز


میکرو بلیدینگ

قرینه سازی به وسیله ی دیوایدر و خطکش های مخصوص

طراحی ابرو متناسب با چهره

آموزش انواع الگوهای  بیسیک و پیشرفته ی میکروبلیدینگ

نکات تخصصی راجع به ترکیب رنگ خنثی سازی و پخش رنگ و ماندگاری کار

کلاس های گروهی

ظرفیت 5 نفر

3 جلسه

با تمرکز بر

میکروبلیدینگ به روش فیبروز


میکرو بلیدینگ

قرینه سازی به وسیله ی دیوایدر و خطکش های مخصوص

طراحی ابرو متناسب با چهره

آموزش انواع الگوهای  بیسیک و پیشرفته ی میکروبلیدینگ

نکات تخصصی راجع به ترکیب رنگ خنثی سازی و پخش رنگ و ماندگاری کار

نمایش 51–54 از 54 نتیجه

فهرست
Call Now Button