بیسیک

شناخت انواع برند ها و محصولات و متریال و آموزش کلاسیک

2 جلسه

ظرفیت 5 نفر

 


اکستنشن مژه

کاشت کلاسیک

اسپایکی

ال

کیم

والیوم{ دو دی سه دی چهار دی پنج دی}

مگا والیوم

بیسیک

شناخت انواع برند ها و محصولات و متریال و آموزش کلاسیک

2 جلسه

ظرفیت 5 نفر

 


اکستنشن مژه

کاشت کلاسیک

اسپایکی

ال

کیم

والیوم{ دو دی سه دی چهار دی پنج دی}

مگا والیوم

فهرست
Call Now Button